home

De gemeente heeft mij een brief gestuurd. Ik ben het niet eens met wat er in staat. Kan ik hier iets mee doen?

Een brief van de gemeente waarin een besluit staat, heet een beschikking. Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Bezwaar maken is iets dat vanuit de overheid geregeld is. Alle gemeentes hebben hier dus dezelfde regels voor.

Hoe maak ik bezwaar tegen een beschikking?

Bezwaar maken doet u met een brief. Deze brief heet een bezwaarschrift. Het opsturen ervan naar de gemeente noemen we officieel ‘het indienen van een bezwaarschrift’. Op de beschikkingsbrief die u van de gemeente ontvangt, staat een verzenddatum. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikkingsbrief door de gemeente zijn ontvangen. Op de beschikkingsbrief staat ook waar u uw bezwaarschrift heen moet sturen.

Wat moet er allemaal in mijn bezwaarschrift staan?

In de beschikkingsbrief die u ontvangen heeft, staat vaak wat u precies in uw bezwaarschrift moet zetten. In ieder geval moeten er de volgende gegevens in staan:

  • uw naam en adres,
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schreef,
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast is het belangrijk dat u onder uw bezwaarschrift uw handtekening zet. Als laatste: vergeet niet een kopie van de beschikkingsbrief, waartegen u bezwaar maakt, mee te sturen.

Ik heb een aanvraag bij de gemeente gedaan, maar hier geen antwoord op gekregen. Wat nu?

Als de gemeente niet op tijd een besluit neemt op uw aanvraag, kunt u ook een bezwaarschrift indienen. Hoe u dit doet ziet u hierboven.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend. Hoe lang moet ik nu wachten?

Als u uw bezwaarschrift op tijd heeft ingediend, heeft de gemeente zes weken de tijd om een beslissing te nemen. Deze beslistermijn begint te lopen vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Let op: dit is dus niet zes weken nadat u uw bezwaarschrift gestuurd heeft.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend, maar ik krijg geen antwoord van de gemeente. Wat nu?

Neemt de gemeente niet binnen deze termijn een beslissing? Dan kunt u een beroep doen op de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’.

Hoe kan ik een beroep doen op de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’?

Is de beslistermijn verstreken en heeft u geen bericht gehad van de gemeente? Dan kunt u de gemeente een brief sturen. In deze brief vraagt u dan om een dwangsom. Met het vragen om een dwangsom stelt u de gemeente in gebreke. Dit wil zeggen dat u de gemeente erop wijst dat ze niet op tijd een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift. De gemeente heeft dan nog twee weken om alsnog een besluit te nemen op uw bezwaarschrift. Neemt de gemeente dan alsnog geen beslissing? Dan gebeuren er volgens de wet twee dingen:

1)      De door u gevraagde dwangsom begint automatisch te lopen.

De dwangsom is een vergoeding in geld voor het feit dat u te lang heeft moeten wachten op een beslissing van de gemeente. U heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslissing uitblijft. De wetgever heeft voor verschillende periodes verschillende vergoedingen bepaald.

  • de eerste veertien dagen is de dwangsom € 20,- per dag,
  • de daarop volgende 14 dagen is de dwangsom € 30,- per dag,
  • daarna is de dwangsom € 40,- per dag.

Let op: er is een maximum van 42 dagen. U kunt dus maximaal € 1.260,- van de gemeente krijgen voor het te laat nemen van de beslissing.

2)      U kunt direct beroep instellen bij de rechter.

U hoeft hiervoor niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. De rechter bepaalt of hij uw beroep gegrond verklaart. Wordt uw beroep gegrond verklaart? Dan moet de gemeente alsnog binnen twee weken beslissen.