home

 

Als medewerkers van Stichting Rechtskracht verlenen wij kosteloos juridisch advies. De stichting verkrijgt inkomsten door vrijwillige donaties. Deze inkomsten worden gebruikt om onkosten te dekken. Betaalde werkzaamheden worden op persoonlijke titel verleend.

 


 

mr. Sjoerd Otter is jurist privaatrecht met als specialisatie huurrecht. Hij is werkzaam in de maatschappelijk juridische dienstverlening en heeft daarvoor bij gemeenten en de Landelijke Studentenvakbond gewerkt.

"Ik heb veel juridische kennis en ik doe veel sociaal juridisch werk. Ik ben afgestudeerd op het huurrecht en ik breng mijn kennis graag in de praktijk!"
 

Isake Serrant heeft HBO-Rechten gestudeerd en is gespecialiseerd in International Law. Sinds 2016 is zij vrijwilliger van Stichting Rechtskracht. Ze heeft ervaring met de Participatiewet en is lid van de Clientenraad Groningen Werk, Inkomen en Participatie binnen de werkgroep inkomen sinds 2017.

"Mijn interesse ligt bij het helpen van mensen, een bijdrage leveren en uitdagingen."

Leah van Dijk is masterstudent privaatrecht aan de RUG in Groningen en heeft daarnaast een onderneming in juridisch advies en rechtsbijstand. Zij is in het bijzonder werkzaam in het verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en het omgevingsrecht.

"Als juridisch medewerker bij de stichting hoop ik het recht toegankelijker te maken voor iedereen!"

Arnoud van Wijk is tweedejaars student Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat hij aan deze studie begon, heeft hij een bachelor Bedrijfskunde MER afgerond. 

"Het recht is allesbehalve laagdrempelig, terwijl iedereen wel eens te maken krijgt met een juridisch vraagstuk. Ik wil dit graag gemakkelijker maken door het geven van juridisch advies aan eenieder die te maken krijgt met een juridisch vraagstuk."  mr. ing. J. H. (Hans) van den Berg is gepensioneerd Rijksambtenaar bij de Arbeidsinspectie. Hij is afgestudeerd in Sociaal Economisch Recht. Tegenwoordig is hij werkzaam als juridisch adviseur, hij stelt brieven op en procedeert in kantongerechtzaken. Hij heeft ervaring met Arbeidsrecht, Arbowet, Intellectueel Eigendom, problemen met leveranciers en geluidhinderzaken, hierbij gericht op praktische oplossingen onder andere bij flats.

"Iedere orde, elke regelmaat moet worden bevochten."