home

 

Als medewerkers van Stichting Rechtskracht verlenen wij kosteloos juridisch advies. De stichting verkrijgt inkomsten door vrijwillige donaties. Deze inkomsten worden gebruikt om onkosten te dekken. Betaalde werkzaamheden worden op persoonlijke titel verleend.


 

mr. Sjoerd Otter is jurist privaatrecht met als specialisatie huurrecht. Hij is werkzaam in de maatschappelijk juridische dienstverlening en heeft daarvoor bij gemeenten en de Landelijke Studentenvakbond gewerkt.

"Ik heb veel juridische kennis en ik doe veel sociaal juridisch werk. Ik ben afgestudeerd op het huurrecht en ik breng mijn kennis graag in de praktijk!"

Leah van Dijk is masterstudent privaatrecht aan de RUG in Groningen en heeft daarnaast een onderneming in juridisch advies en rechtsbijstand. Zij is in het bijzonder werkzaam in het verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en het omgevingsrecht.

"Als juridisch medewerker bij de stichting hoop ik het recht toegankelijker te maken voor iedereen!"

Habon Abdulahi is pre-master Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft tijdens haar bachelor opleiding HBO-Rechten gespecialiseerd in het bestuursrecht. Daarnaast is ze actief op haar eigen blog.mr. ing. J. H. (Hans) van den Berg

Gepensioneerd Rijksambtenaar bij de Arbeidsinspectie afgestudeerd in Sociaal Economisch Recht werkzaam met advies geven, opstellen van brieven en procederen in kantongerechtzaken. Ervaring met Arbeidsrecht, Arbowet, Intellectuele Eigendom, problemen met leveranciers en geluidhinderzaken, hierbij gericht op praktische oplossingen onder andere bij flats.

"Iedere orde, elke regelmaat moet worden bevochten"